« گروهی بومی برای سفر به ناشناخته های مازندران »

۷ مطلب با موضوع «اعضای گروه» ثبت شده است

پروفایل کاوه اتنی

نام و نام خانوادگی:   کاوه اتنی

تاریخ تولد:               1370

محل فعالیت:           مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 90

شماره تماس:          09118596778

آدرس ایمیل:           

علایق:                    برنامه های حفاظت از حیات وحش و کوهنوردی

سمت در گروه:         اعضای فعال


پروفایل کاوه اتنی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مدیر سایت

پروفایل حجت اهنگری

نام و نام خانوادگی:   حجت اهنگری

تاریخ تولد:                1362

محل فعالیت:            مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 87

شماره تماس:          

آدرس ایمیل:             hojjat.ahangari@yahoo.com

علایق:                    برنامه های عکاسی از طبیعت و حیات وحش

سمت در گروه:         اعضای فعال


پروفایل حجت اهنگری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

پروفایل حامد تیزرویان

نام و نام خانوادگی:   حامد تیزرویان

تاریخ تولد:               1370

محل فعالیت:           مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 90

شماره تماس:          09111549938

آدرس ایمیل:            hamed_tizrooyan@yahoo.com

علایق:                    برنامه های عکاسی از طبیعت و حیات وحش

سمت در گروه:         بخش برنامه های حفاظت از حیات وحش


پروفایل حامد تیزرویان۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

پروفایل محمد بزرگزاده

نام و نام خانوادگی:   محمد بزرگزاده

تاریخ تولد:               1367

محل فعالیت:           مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 89

شماره تماس:          09112579025

آدرس ایمیل:            bozorgzadeh.m@gmail.com

علایق:                    برنامه های عکاسی از طبیعت و حیات وحش

سمت در گروه:         بخش مالی


پروفایل محمد بزرگزاده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

پروفایل جابر سبک روح

نام و نام خانوادگی:   جابر سبک روح

تاریخ تولد:               1367

محل فعالیت:           مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 88

شماره تماس:          09390950389

آدرس ایمیل:            jaber.sabokrooh@gmail.com

علایق:                    برنامه های ترکیبی بخصوص غارنوردی و دره نوردی

سمت در گروه:         بخش برنامه های فنی


پروفایل جابر سبک روح

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

پروفایل عباس علی پور

نام و نام خانوادگی:   عباس علی پور

تاریخ تولد:               1366

محل فعالیت:           مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 85

شماره تماس:          09113564320

آدرس ایمیل:            abbasalipour66@gmail.com

علایق:                    برنامه های ترکیبی بخصوص دیواره نوردی و غارنوردی و ...

سمت در گروه:         مسئول فنی


عباس علی پور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

پروفایل کمیل قاسم پور

نام و نام خانوادگی:   کمیل قاسم پور

تاریخ تولد:               1367

محل فعالیت:           مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 83

شماره تماس:          09112589123

آدرس ایمیل:            komeilghm@gmail.com

علایق:                    برنامه های ترکیبی بخصوص غارنوردی ، دره نوردی و  جنگل نوردی و حفاظت                                      از حیات وحش ارتفاعات چهاردانگه و دودانگه شهرستان ساری

سمت در گروه:         سرپرست گروه

اینستاگرام instagram          فیسبوک facebook

کمیل قاسم پور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت