نام و نام خانوادگی:   فاطمه اسدی کیادهی (پرستو)

تاریخ تولد:               1366

محل فعالیت:           مازندران

شرع کوهنوردی:       سال 92

شماره تماس:          09336805501

آدرس ایمیل:           fateme.asadi1@gmail.com

علایق:                    برنامه های غارنوردی و کوهنوردی

سمت در گروه:         اعضای فعال