گروه چکاد در سال 91 موفق به اجرای 6 برنامه حفاظت از حیات وحش شده است
به دلیل مسائل امنیتی                            
معرفی نام دقیق ارتفاعاتی که گروه در آن نقاط فعالیت دارد امکان پذیر نمی باشد.

30 مرداد 91 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر
(کمیل قاسم پور ، کاوه اتنی)

24 شهریور 91 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، کاوه اتنی ، امید اخوان ، محمد سلامی)

7 مهر 91 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، محمدرضا قاسم پور ، کاوه اتنی ، محمد سلامی ، بیژن خیری)

18 آبان 91 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر و پرور
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان ، امیر شهریاری)

3 آذر 91 - ارتفاعات منطقه حفاظت شده کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، سعید ایمان دوست)

8 دی 91 - ارتفاعات منطقه پرور
(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان)