توصیف مختصری از منطقه :

در جنوب شهرستان بهشهر در دل جنگل های انبوه مواردی از جمله جنس لایه های زمین و گسل های کوچک و همچنین در طی سالیان با بارش های متعدد به غار خیزی منطقه کمک کرده که این منطقه یکی از غار خیزترین مناطق استان مازندران باشد اما به دلیل ارتفاع کممنطقه، غارها عموما دارای عمق زیر صدمتر می باشند .

بعد اولویت بندی و شناسایی غارهای این منطقه (کوترلی - سیاه لی - چاه خونی - او فرو) بر آن شدیم تا آخرین غار این منطقه را که اطلاعاتش در دست بود، شناسایی وگشایش کنیم.

این غار یک تک چاه عمودی با عمق تقریبی 25 و طول 7 متر و  با مختصات جغرافیایی N  36°36'15.22"  -  E  53°32'8.08"می باشد.

مسیر دسترسی به این غار از بهشهر - چهاراه گرگان   خیابان پاسداران  -  قنبرآباد (شهید جباری) کیلومتر 13 جاده کنت و در فاصله 400 متری از جاده اصلی میباشد .

شرح برنامه گشایش :

در تاریخ 10/3/93 تیمی متشکل از کمیل قاسم پور ، عباس علیپور ، جابر سبک روح ، امید اخوان ساعت 5 صبح از ساری به سمت بهشهر حرکت کردند. در بهشهر به آقای تقی محمودی که جا دارد از او در امر شناسایی و گشایش تشکر نمایم ، ملحق شدند. از بهشهر به سمت جاده کنت به راه افتادند ، با طی مسافت و رسیدن به دهانه غار و آماده شدن برای پیمایش ، ساعت 9:30 گشایش را شروع کردند.

توصیف مختصری از داخل غار :

کارگاه این چاه غار بلوک درختی است که در بالای دهانه ای فرو چاله ای شکل به قطر 8 و عمق 5 متر قرار دارد . در انتهای این فرو چاله و ابتدای دهانه غار سقفی متشکل از تنه های درخت ، گل و سنگ ایجاد شده است که بعد از پاکسازی سنگهای ریزشی آن و گرفتن یک دیبیشن از آن طناب به صورت معلق تا کف چاه میرود . بر روی دیواره ها و سقف غار استالاکتیتهای زیبایی تشکیل شده است ،کف این غار مساحتی در حدود ده متر مربع دارد که به صورت شیب دار است .

نکاتی را که باید در پیمایش این غار دقت کرد:

1- دهانه فروچاله ای شکل این غار دارای سنگهای غلطان فراوانی است که قبل از هر پیمایش بخوبی باید پاکسازی شود.

2- به دلیل قرارگیری این غار در درون جنگل و شکل خاص دهانه و کف غار، موجوداتی مانند مار و وزق  داخل آن سقوط می کنند که ممکن است بعضی از آنها سمی باشند. که در برنامه اجرای هر دوی آنها مشاهده شد.

گزارش از: عباس علیپور

دیوچاه بهشهر

غار دیوچاه بهشهر