دومین برنامه گشایش غار در ارتفاعات شهرستان های نکا و بهشهر  در تاریخ 24/9/91 در ارتقاعات روستای کنت با همکاری تیمی کمیل قاسم پور ، عباس علی پور ، جابر سبک روح ، امید اخوان و با تشکر از رسول رضایی ، کریم هاشمی ، حمزه جباری با موفقیت به پایان رسید. در این برنامه دو غار با دو دهانه ، یک دهانه بصورت چاهی و یک دهانه به صورت طاق دیواره ای شناسایی کامل و گشایش شدند.

محل دسترسی: بهشهر جاده کنت - روستای کنت با رسیدن به روستا ، مسیر اصلی جاده که از میان روستا عبور می کند را ادامه خواهید داد که در فاصله یک کیومتری از روستا بعد از گذر مسیر سرازیری به مسیر کفی خواهید رسید که پایان راه ماشین رو می باشد از این پس مسیر را با گذر از مزارع به سمت رودخانه نکا سرازیر می شوید و با داشتن مختصات می توانید به راحتی دهانه را پیدا کیند در غیر این صورت کمی دشوار می باشد

مختصات: N 36 34 46.8  -  E 53 32 7.6

ارتفاع از سطح دریا: 446 متر

ابعاد دهانه و عمق سیولی:   دهانه بالا 150 در 80  سانتیمتر دهانه پائین  5 در 15  متر 50 متر

ابعاد دهانه و عمق کوترلی:   دهانه بالا به قطر 80  سانتیمتر دهانه پائین تقریبی 50 در 70  متر 80 متر

فاصله بین دو دهانه: 25 متر

نوع غار: آهکی

رسوبات فیزیکی: سنگ و ساروج باقیمانده از قلعه

رسوبات شیمیایی: استلاکمیت و استلاکتیت های بسیار زیبا و در بعضی از مکان ها به رنگ زیبای سبز فسفری

موجودات داخل غار: خفاش ، کبوتر ، زنبور

دسترسی به آب:  آب شرب وجود ندارد و باید به اندازه کافی با خود برد.

نفرات شرکت کننده:

1- کمیل قاسم پور (ساری)

2- عباس علیپور (ساری)

3- جابر سبک روح (ساری)

4- امید اخوان (بهشهر)

شرح مختصر از غار های سیولی و کوترلی:

غارهای سیولی و کوترلی در شیب منتهی از دامنه ای که روستا بر آن واقع است قرار دارد ، درست میان روستا و رودخانه پرآب نکا . هر دو غار با دو دهانه ، یک دهانه بصورت چاهی و دهانه دیگر به صورت طاق دیواره ای می باشد . در مجموع شکل ظاهری هر دوغار کاملا شبیه هم می باشد ، تنها تفاوت آنها در ابعاد است.

برای فرود از دهانه های بالای هر دو غار با بلوک درخت و کارگاه میخ از اطراف دهانه می توانید فرود ایمن داشته باشید. در سیولی به عمق 40 متر فرود کاملا معلق دارید و در کوترلی بعد از 16 متر فرود به ریبلی خواهید رسید که با 25 متر فرود به سطح بقایای قلعه باقیمانده در دل غار می رسید که از آن پس حدود 40 متر فرود نیاز دارید تا به پای دهانه برسیدکه نیاز به رفتن نیست.

با پائین رفتن از دهانه طاق دیواره ای هر دوغار به کنار رودخانه نکا می رسید که در فصول پر آب کاملا احتاط کنید.

«صفحه پلاک ریبلی غار کوترلی جمع آوری شده است»

گزارش از : جابر سبک روح ، امید اخوان

غار سیولی

غار سیولی

غار کوترلی